×

Vitosolic 200 Średnie i duże instalacje

Regulator solarny Vitosolic 200 typ SD4 sterujący termicznymi kolektorami słonecznymi za pomocą mierzonej różnicy temperatur, funkcji termostatu i zegara sterującego.

  • max. 2 osobne pola solarne (skierowane w różnych kierunkach)
  • pomiar nasłonecznienia do sterowania pompą obejścia
  • max. 12 czujników temperatury
  • max. 4 różne odbiorniki ciepła solarnego o ustawianym priorytecie (np: basen, zbiornik c.w.u., bufor ogrzewania, zrzut nadmiaru ciepła)
  • możliwość sterowania pompami solarnymi (sterowanie impulsowe lub PWM) lub zaworami przełącznymi
  • pomiar temperatury powrotu c.o. do bufora grzewczego
  • osobno ustawiany czas i dzień przegrzewu Legionelli za pomocą kotła grzewczego (lub innego podstawowego źródła ciepła) jeśli kolektory nie osiągną w zbiorniku c.w.u. temp. > 60°C
  • interfejs KM-BUS do połączenia regulatora Vitosolic z regulatorem Vitotronic - zintegrowanie sterowania na wyświetlaczu i smartfonie (jeśli zamontowano modem Vitocom/Vitoconnect)

Cenniki

Cennik nr.1, Rozdział Technika solarna str. 432

Materiały

Instrukcja montażu i serwisu (04.2014)
Instrukcja obsługi Vitosolic 200 SD4 (04.2014)