×

Vitogate 200 KNX

Vitogate 200 KNX

Bramka pośrednicząca pomiędzy sygnałami LON Works generowanymi w regulatorach serii Vitotronic firmy Viessmann (kotły wiszące i stojące, pompy ciepła, hybrydy, regulatory obiegów grzewczych itp.) , a indywidualnie wykonaną siecią wewnętrzną budynku opartą na protokołach KNX.

Punkty dostępu danych udostępniamy tylko na indywidualnie zapytanie -> patrz zakładka "Kontakt z doradcą"

Cenniki

Cennik Nr 1; Rozdział: Systemy komunikacji 1.3; str. 37

Materiały

IM IS Vitogate 200 KNX (01.2019)