×

Czopuch spalinowy do kaskady kotłów dla 2 - 4 sztuk

System kominowy ze stali nierdzewnej z uszczelkami do odprowadzania spalin dla kotłów wiszących typu Vitodens 200-W pracujących w układzie kaskadowym 2, 3 i 4 sztuk ustawionych w jednym rzędzie. System odprowadzania spalin przystosowany jest do pracy z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni, jest możliwość indywidualnej budowy osobnego wspólnego lub rozdzielonego zasysania powietrza do spalania zza ściany lub znad dachu.

Cechy:

  • Średnica zbiorcza spalin D = 150 - 300 mm zależnie od ilości i mocy kotłów
  • Prosty montaż dzięki budowie modułowej, wysoka jakość komponentów systemowych.
  • Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali 1.4404 odpornej na korozję.
  • Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo-doczołowo, z uformowanym złączem kielichowym dla uszczelki
  • Hermetyczność dzięki uszczelce wewnętrznej.
  • Niewielki ciężar dzięki zastosowaniu lekkich elementów.
  • System wyposażony jest w czujnik pomiaru przekroczeń ciśnienia i automatykę blokującą kotły w przypadku braku ciągu kominowego – w ten sposób zgodny jest z § 174 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. wraz ze zmianami. 

Uwaga: 

Dla spełnienia wymagań prawnych należy do komina zamówić także znajdujący się w cenniku sterownik z czujnikiem zaniku ciągu oraz w zależności od ilości kotłów specjalne moduły do wbudowania w każdy kocioł odpowiadające za niezwłoczne blokowanie każdego z nich w przypadku zaniku ciągu w kominie np. w skutek zatkania, zalania itp.

Typy

Wspólny czopuch spalinowy

V2KM średnica D=150mm -> dwa kotły małe 2x49 / 2x60 kW -> max. 120 kW
V2KS średnica D=180mm -> dwa kotły średnie 2x69 / 2x80 / 2x99 kW -> max. 198 kW
V2KD średnica D=200mm -> dwa kotły duże 2x120 / 2x150 kW -> max. 300 kW

V3KM średnica D=180mm -> trzy kotły małe 3x49 / 3x60 kW -> max. 180 kW
V3KS średnica D=250mm -> trzy kotły średnie 3x69 / 3x80 / 3x99 kW -> max. 297 kW
V3KD średnica D=250mm -> trzy kotły duże 3x120 / 3x150 kW -> max. 450 kW

V4KM średnica D=200mm -> cztery kotły małe 4x49 / 4x60 kW -> max. 240 kW
V4KS średnica D=300mm -> cztery kotły średnie 4x69 / 4x80 / 4x99 kW -> max. 396 kW
V4KD średnica D=300mm -> cztery kotły duże 4x120 / 4x150 kW -> max. 600 kW

Cenniki

Czopuch_kominowy_cennik_skrócony
Cennik Vitoset kominy

Materiały

System spalinowy do kotłów Vitodens 200-W B2HA- 2 kotły
System spalinowy do kotłów Vitodens 200-W B2HA- 3 kotły
System spalinowy do kotłów Vitodens 200-W B2HA- 4 kotły
Prospekt_Systemy_kominowe_dla kaskad_2018_04

Rysunki CAD

CAD rysunki czopucha

Montaż i Serwis

IMIO_Automatyka_Czopuch_Kaskada_SZSS2_v5