×

Termostatyczna grupa mieszająca M2 kompatybilna z rozdzielaczami

Proste rozwiązanie do obniżenia temperatury zasilania obiegu podłogowego, kiedy nie zastosowano w kotłowni rozdziału obiegów na bezpośredni wysokotemperaturowy (grzejnik) i niskotemperaturowy (podłogówka) z 3-drogowym zaworem mieszającym.

  • Opcja do montażu na rozdzielaczu typu FBH w szafce rozdzielacza (pod warunkiem odpowiedniej ilości miejsca)
  • Produkt kompatybilny z rozdzielaczami Viessmann, możliwy do zastosowania na rozdzielaczu FBH wszędzie tam gdzie wymagane jest lokalne obniżenie temperatury obiegów grzewczych (np. niewielka powierzchnia ogrzewania podłogowego), bez konieczności rozbudowy układu automatyki kotłowni o sterowany nadrzędnie mieszający zawór 3-drogowy i osobną pompę obiegu grzewczego.
  • Materiał stal nierdzewna 1.4301
  • Zabudowana pompa zmieszania Wilo Para z zabezpieczeniem STB (ogranicznik temp. zasilania pętli T<55 st.C)
  • Głowica termostatyczna o zakresie nastawy temp. 20-50°C

Regulację przepływu w przyłączonych obiegach grzewczych przeprowadza się za pomocą mierników przepływu w belce zasila­nia. Podstawą regulacji jest projekt systemu, wykonany przez fachowego projektanta. Ilość przepływającej wody można odczytać na wskaźniku w litrach na minutę. Ustawie­nie można zabezpieczyć przed przypadko­wym przestawieniem.

Wkłady zaworów termostatycznych w bel­ce powrotu posiadają gwint przyłączeniowy M30×1,5 i można je otwierać i zamykać także ręcznie przy pomocy ochronnych nakrętek. Do realizacji indywidualnej regulacji tempera­tury pomieszczeń użytkownik może zastąpić ochronne nakrętki siłownikami elektrotermicz­nymi

Montaż i Serwis

Instr_Obsługi_ViPEX_Termostatyczna_grupa_podmieszania_M2_(05.2018)