×
Szkolenie specjalistyczne

3 w 1, czyli tryby pracy modułu obsługowego nowych kotłów Vitodens S2 (seria nowych kotłów Vitodens 200-W)

Grzegorz Sasin, 25.03.2020

Kotły wiszące • Jaka jest min. temp zredukowana możliwa do ustawienia w trybie termostatu?

  Standardowa minimalna wartość temp. zredukowanej to 20°C, przy czym w menu serwisowym dostępnym z poziomu kotła można tę wartość zmniejszyć do 10°C.

 • Czy praca z temperaturą zredukowaną [kocioł ustawiony w trybie termostatu] nie będzie sprawiała, że w pomieszczeniach będzie przegrzew i temperatury w pokoju będą większe niż wymagane?

  Nastawę wartości temperatury zredukowanej dokonuje użytkownik. Dokonuje tego na pierwszym ekranie kotła (łatwy dostęp i prosta czynność). Nastawa powinna być świadoma i adekwatna do istniejącej instalacji użytkownika gdyż instalacje są zaprojektowane/wykonane na różna parametry temperaturowe. Szeroki wachlarz nastaw temperatury zredukowanej pozwoli dopasować się do każdej instalacji. Nic nie stoi też na przeszkodzie by temperaturę zredukowaną jak i normalną użytkownik zmieniał dwa czy więcej razy do roku tak by instalacja pracowała i komfortowo i ekonomicznie.

 • Jaki jest efekt/wpływ na zużycie paliwa? [dot. pracy kotła w trybie termostatu kiedy pilnuje temperatury zredukowanej po osiągnięciu temperatury na termostacie pomieszczeniowym]

  Oczami Klienta wydaje się, że jest to rozwiązanie mniej oszczędne gdyż kocioł pracuje w chwili kiedy nie powinien. Otóż bilans cieplny domu się nie zmienia, ilość doprowadzonej energii/ciepła jest ten sam, następuje jedynie rozciągnięcie w czasie dystrybucji ciepła i spłaszczenie pików pracy kotła z pełną mocą. Przy tym wszystkim poprawia się komfort cieplny dla użytkownika. Dodatkowo praca kotła z temp. zredukowaną to praca z niższą temperaturą na zasilaniu, a więc większa sprawność kotła (niższa temp. spalin + możliwa kondensacja).

 • Czy zamiast Vitotrola 200E można w trybie pogodowy zastąpić go zwykłym [termostatem pomieszczeniowym] on/off?

  Nie, dla trybu pogodowego dedykowany jest termostat pomieszczeniowy z pełną komunikacją. Dodatkowo precyzyjniejszym określeniem dla Vitotrola 200-E jest regulator temperatury pomieszczenia, gdyż Vitotrol 200-E nie działa sygnałem on/off jak klasyczny termostat lecz wpływa na temperaturę na zasilaniu obiegu grzewczego.

 • Czy jeśli podłączamy sterowanie z temperaturą pomieszczenie rozumiem, że nie ma konieczności podpinania czujnika zewnętrznego?

  Praca kotła/regulatora w trybie termostatu pomieszczeniowego niweluje użycie czujnika temperatury zewnętrznej. Zarówno nie ma potrzeby go wtedy podpinać jak i podpięty już czujnik nie będzie przez automatykę (w tym trybie) widziany.

 • Czy możliwe jest wyłączenie pierwszeństwa ciepłej wody?

  Jeśli schemat hydrauliczny na to pozwoli tzn. zbiornik c.w.u. będzie podpięta za sprzęgłem hydraulicznym/buforem to tak.

 • Czy w trybie z termostatem on-off przełączamy również na temp. komfort czy tylko normalna/zredukowana?

  Praca kotła/regulatora w trybie termostatu pomieszczeniowego to pilnowanie na przemian dwóch zdefiniowanych przez użytkownika temperatur na zasilaniu: normalnej dla termostatu „on” i zredukowanej dla termostatu „off”.

 • Czy jest możliwe aby obieg bezpośredni był sterowany w trybie stały, a dwa kolejne z mieszaczami mogą działać pogodowo?

  Tak ale nie w sposób bezpośredni. Ustawienie stałego parametru temperaturowego na obiegu bezpośrednim wymaga właściwego ustawienia krzywej grzewczej (spłaszczenia jej poprzez zmianę nachylenia na minimum tj. 0,2) albo jej ograniczenia (można to zrobić poprzez nastawę dwóch wartości: minimalnej i maksymalnej temperatury na zasilaniu dla danego obiegu/krzywej grzewczej). Efektem tych zabiegów będzie stała wartość temperatury na zasilaniu. Jednocześnie proszę pamiętać, że na temperaturę obiegu bezpośredniego mają wpływ także obiegi mieszaczowe oraz, że dla obiegu bezpośredniego w trybie pogodowym nie można zastosować termostatu pomieszczeniowego on/off. Tu pompa obiegowa pracuje cały czas.